Տուր փաթեթներ
Երևան - Ստեփանակերտ - Գանձասար - Ծովինքար - Դադիվանք - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ստեփանակերտ, Գանձասար, Ծովինքար
 • Օր 2` Դադիվանք
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ստեփանակերտի ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
 • Երկու անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 16.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը երկու անձի համար` 80.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Լոռի բերդ - Հաղպատ - Սանահին - Ախթալա - Օձուն - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Լոռի բերդ
 • Օր 2` այցելություն Հաղպատ, Սանահին, Ախթալա, Օձուն
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Կիրովականի ‹‹Վանաձոր Ասար›› առողջարանում
 • Մեկ անձի արժեքը` 17.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 60.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Վանաձոր Ասար›› առողջարանում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Տաթև - Ջերմուկ - Գորիս - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Տաթև
 • Օր 2` այցելություն Ջերմուկ, Գորիս
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Գորիսի ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
 • Երկու անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Երկու անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 22.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը երկու անձի համար` 72.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Հաղարծին - Գոշավանք - Պարզ Լիճ - Հաղպատ - Սանահին - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Հաղարծին, Գոշավանք
 • Օր 2` այցելություն Պարզ Լիճ, Հաղպատ, Սանահին
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Դիլիջանի ‹‹Մագնիտ›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 7.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 55.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Մագնիտ›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Նորավանք - Գորիս - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Նորավանք
 • Օր 2` այցելություն Ջերմուկ
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Գորիսի ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում 11.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 40.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Լաստիվեր - Պարզ լիճ - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Լաստիվեր
 • Օր 2` այցելություն Պարզ լիճ
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Դիլիջանի ‹‹Մագնիտ›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի արժեքը` 7.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 45.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Մագնիտ›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Ստեփանակերտ - Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 3 գիշեր / 4 օր
 • Գիշերակաց` Ստեփանակերտի ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
 • Երկու անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Երկու անձի արժեքը` երկտեղանոց համարում` 16.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը երկու անձի համար` 105.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
Երևան - Գառնի-Գեղարդ - Ծաղկաձոր - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Գառնի-Գեղարդ
 • Օր 2` այցելություն Ծաղկաձոր
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 3 գիշեր / 4 օր
 • Գիշերակաց` Ծաղկաձորի ‹‹Գլխավոր Մարզահամալիր›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 14.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 67.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Գլխավոր Մարզահամալիր›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Խոր Վիրապ - Գորիս - Արենի - Նորավանք - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Խոր Վիրապ, Արենի, Նորավանք
 • Օր 2` այցելություն Գորիս
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Գորիսի ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 11.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 45.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Կիրովական - Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 4 գիշեր / 5 օր
 • Գիշերակաց` Կիրովականի ‹‹Վանաձոր Ասար›› առողջարանում
 • Մեկ անձի արժեքը` 17.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 78.000դր.
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Վանաձոր Ասար›› առողջարանում
Երևան - Ստեփանակերտ - Շուշի - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ստեփանակերտ
 • Օր 2` այցելություն Շուշի
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ստեփանակերտի ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 8.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 35.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Ծաղկաձոր - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ծաղկաձոր
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ծաղկաձորի ‹‹Գլխավոր Մարզահամալիր›› հյուրանոցում
 • Երկու անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Երկու անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 28.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը երկու անձի համար` 72.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Գլխավոր Մարզահամալիր›› հյուրանոցում
Երևան - Էջմիածին - Սաղմոսավանք - Օհանավանք - Ստեփանավան - Լոռի Բերդ - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Էջմիածնի եկեղեցիներ, Սաղմոսավանք, Օհանավանք
 • Օր 2` այցելություն Լոռի բերդ, Դենդրոպարկ
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Կիրովականի ‹‹Վանաձոր Ասար›› առողջարանում
 • Մեկ անձի արժեքը` 17.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 60.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն Կիրովականի ‹‹Վանաձոր Ասար›› առողջարանում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Գորիս - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Գորիս
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Գորիսի ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
 • Երկու անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Երկու անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 22.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը երկու անձի համար` 65.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Գորիս›› հյուրանոցում
Երևան - Հաղպատ - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Հաղպատ
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Հաղպատի ‹‹Քեֆիլյան›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 25.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 72.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Քեֆիլյան›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Հաղպատ ֊ Սանահին ֊ Օձուն - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Հաղպատ, Սանահին
 • Օր 2` այցելություն Օձուն
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Հաղպատի ‹‹Քեֆիլյան›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 25.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 90.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Քեֆիլյան›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Ջուխտակ վանք ֊ Գոշավանք ֊ Հաղարծին - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ջուխտակ վանք
 • Օր 2` այցելություն Գոշավանք, Հաղարծին
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Դիլիջանի ‹‹Հաղարծին›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 25.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 90.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Հաղարծին›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Արենի - Կեչուտի ջրամբար - Տաք ջրեր - Եղնիկ - Ջերմուկի գալերեա - Գնդեվանք- Երևան
 • Օր 1` այցելություն Արենի, Կեչուտի ջրամբար, Տաք ջրեր
 • Օր 2` այցելություն Եղնիկ, Ջերմուկի գալերեա, Գնդեվանք
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Վայոց Ձորի ‹‹Վերոնա›› հանգստյան տանը
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 42.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 120.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Վերոնա›› հանգստյան տանը
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Նորավանք - Սելիմի քարավանատուն - Քարահունջ - Հալիձոր - Խոր Վիրապ - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Նորավանք, Սելիմի քարավանատուն, Քարահունջ
 • Օր 2` այցելություն Հալիձոր, Խոր Վիրապ
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Վայոց Ձորի ‹‹Վերոնա›› հանգստյան տանը
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 42.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 120.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Վերոնա›› հանգստյան տանը
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Ծաղկաձոր - Սևան - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ծաղկաձոր
 • Օր 2` այցելություն Սևան
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ծաղկաձորի ‹‹Զվարթնոց›› հանգստյան տանը
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 18.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 75.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Զվարթնոց›› հանգստյան տանը
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Ամբերդ - Հայոց այբուբենի հուշարձան - Կարմրավոր եկեղեցի - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ամբերդ
 • Օր 2` այցելություն Հայոց այբուբենի հուշարձան, Կարմրավոր եկեղեցի
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ամբերդի ‹‹Ամբերդ›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 37.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 100.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Ամբերդ›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Ամբերդ - Սաղմոսավանք - Օշական - Արշակունիների դամբարան - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ամբերդ, Սաղմոսավանք
 • Օր 2` այցելություն Օշական, Արշակունիների դամբարան
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ամբերդի ‹‹Ամբերդ›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 37.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 100.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Ամբերդ›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Սևան - Դիլիջան - Վանաձոր - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Սևան, Դիլիջան
 • Օր 2` այցելություն Վանաձոր
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Դիլիջանի ‹‹Քեֆո›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 25.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 90.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Քեֆո›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Գորիս - Ջերմուկ - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Գորիս
 • Օր 2` այցելություն Ջերմուկ
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Գորիսի ‹‹Դիանա›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 25.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 75.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Դիանա›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Գառնի֊Գեղարդ - Հրաշք քարանձավ - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Գառնի֊Գեղարդ
 • Օր 2` այցելություն Հրաշք քարանձավ, վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 1 գիշեր / 2 օր
 • Գիշերակաց` Գառնիի ‹‹Էկո Վիլիջ Ռեզորթ›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 35.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 60.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Էկո Վիլիջ Ռեզորթ›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Խոր Վիրապ - Նորավանք - Տաթև - Քարահունջ - Գորիս - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Խոր Վիրապ, Նորավանք, Տաթև
 • Օր 2` այցելություն Քարահունջ, Գորիս, վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 1 գիշեր / 2 օր
 • Գիշերակաց` Գորիսի ‹‹Դիանա›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 25.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 60.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Դիանա›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Սխտորաշեն - Ամարաս - Ստեփանակերտ - Գանձասար - Շուշի - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Սխտորաշեն, Ամարաս, Ստեփանակերտ
 • Օր 2` այցելություն Գանձասար, Շուշի
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ստեփանակերտի ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 18.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 90.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Ավետիս›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Ստեփանակերտ - Ասկերան - Մայրաբերդ - Տիգրանակերտ - Գանձասար - Շուշի - Ջդրդուզ - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Ստեփանակերտ, Ասկերան, Մայրաբերդ, Տիգրանակերտ, Գանձասար
 • Օր 2` այցելություն Շուշի, Ջդրդուզ
 • Օր 3` վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ստեփանակերտի ‹‹Վալեքս Գարդեն›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 30.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 80.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Վալեքս Գարդեն›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Խոր Վիրապ ֊ Նորավանք ֊ Տաթև ֊ Ստեփանակերտ ֊ Շուշի ֊ Գանձասար ֊ Ասկերան ֊ Տիգրանակերտ ֊ Քարահունջ ֊ Գորիս ֊ Արենի - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Խոր Վիրապ, Նորավանք, Տաթև, Ստեփանակերտ
 • Օր 2` այցելություն Շուշի, Գանձասար, Ասկերան, Տիգրանակերտ
 • Օր 3` այցելություն Քարահունջ, Գորիս, Արենի, վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ստեփանակերտի ‹‹Վալեքս Գարդեն›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 30.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 90.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Վալեքս Գարդեն›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Նորավանք ֊ Գորիս ֊ Լաչին ֊ Ստեփանակերտ ֊ Տիգրանակերտ ֊ Գանձասար ֊ Շուշի - Երևան
 • Օր 1` այցելություն Նորավանք, Գորիս, Լաչին, Ստեփանակերտ
 • Օր 2` այցելություն Տիգրանակերտ, Գանձասար
 • Օր 3` այցելություն Շուշի, վերադարձ Երևան
 • Տուրի տևողությունը` 2 գիշեր / 3 օր
 • Գիշերակաց` Ստեփանակերտի ‹‹Վալեքս Գարդեն›› հյուրանոցում
 • Մեկ անձի համար` սենյակի տեսակը երկտեղանոց ստանդարտ
 • Մեկ անձի արժեքը երկտեղանոց համարում` 30.000 ՀՀ դրամ
 • Փաթեթի արժեքը մեկ անձի համար` 80.000 ՀՀ դրամ
Արժեքը ներառում է`
 • Տրանսպորտային ծառայություն
 • Կեցություն ‹‹Վալեքս Գարդեն›› հյուրանոցում
 • Գիդ-էքսկուրսավարի ծառայություն
Երևան - Աղվերան - Երևան
 • Տարբերակ 1` 3 գիշեր / 4 օր, 66.000 ՀՀ դրամ (Գիշերակացը 1 անձի համար՝ 22.000 ՀՀ դրամ, ստանդարտ մեկտեղանի, հունվար֊մայիս)
 • Տարբերակ 2` 2 գիշեր / 3 օր, 70.000 ՀՀ դրամ (Գիշերակացը 2 անձի համար՝ 35.000 ՀՀ դրամ, ստանդարտ երկտեղանի, հունվար֊մայիս)
 • Տարբերակ 3` 1 գիշեր / 2 օր, 80.000 ՀՀ դրամ (Գիշերակացը 2 անձի համար՝ 40.000 ՀՀ դրամ, ստանդարտ երկտեղանի, հունիս֊օգոստոս)
 • Գիշերակաց` Աղվերանի ‹‹Բեսթ Վեսթերն›› հյուրանոցում
Արժեքը ներառում է`
 • Կեցություն ‹‹Բեսթ Վեսթերն›› հյուրանոցում
 • 2 անգամյա սնունդ / նախաճաշ և ընթրիք
Երևան - Սևան - Երևան
 • Տարբերակ 1` 3 գիշեր / 4 օր, 81.000 ՀՀ դրամ (Գիշերակացը 1 անձի համար՝ 27.000 ՀՀ դրամ, ստանդարտ մեկտեղանի)
 • Տարբերակ 2` 2 գիշեր / 3 օր, 80.000 ՀՀ դրամ (Գիշերակացը 2 անձի համար՝ 40.000 ՀՀ դրամ, ստանդարտ երկտեղանի)
 • Տարբերակ 3` 1 գիշեր / 2 օր, 60.000 ՀՀ դրամ (Գիշերակացը 2 անձի համար՝ 30.000 ՀՀ դրամ, ստանդարտ երկտեղանի, սեպտեմբեր֊նոյեմբեր)
 • Գիշերակաց` Սևանի ‹‹Մարիա ռեզորթ›› հյուրանոցում
Արժեքը ներառում է`
 • Կեցություն ‹‹Մարիա ռեզորթ›› հյուրանոցում
 • 3 անգամյա սնունդ / նախաճաշ, ճաշ և ընթրիք