Բանկային վավերապայմաններ
Կազմակերպւթյան անվանումՊիզաժ
Բանկի անվանումԱրդշին բանկ
Բանկի հաշվեհամար247440151680000
ՀՎՀՀ01263709